مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) :

اگر ورزش به صورت همگانی باب شود خیلی از مشکلات حل خواهدشد .

آخرین مهلت ارسال آثار
ثبت نام

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی فیلم کوتاه سه دقیقه با ورزش

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه سه دقیقه با ورزش از تمدید مهلت ارسال آثار این جشنواره تا پایان مرداد ماه خبر داد. .

حمایت باشگاه پیشگامان از جشنواره ملی فیلم کوتاه سه دقیقه با ورزش در راستای افزایش سطح توجه عمومی به ورزش

مدیرعامل باشگاه پیشگامان کویر یزد گفت: فرهنگ سازی در ورزش از اهداف باشگاه پیشگامان است و جشنواره ملی فیلم کوتاه سه دقیقه با ورزش در افزایش سطح توجه عمومی به ورزش تاثیرگذار خواهد بود. .

هنر و ورزش دو پدیده تاثیرگذار در جامعه و ترکیب این دو تاثیرات مثبتی در جامعه خواهد داشت

مدیر انجمن سینمای جوان یزد گفت: هنر و ورزش دو پدیده تاثیرگذار در جامعه و ترکیب این دو تاثیرات مثبتی در جامعه خواهد داشت و جشنواره ملی فیلم کوتاه سه دقیقه با ورزش فرصتی مناسب برای تلفیق هنر و ورزش خواهد بود. .

عناوین خبر
Top